Informatie-bijeenkomst lokale munt

26 juni 2012 vanaf 19:30 uur in Natuurmuseum Brabant

Op dinsdag 26 juni is er in filmzaal van het Natuurmuseum Brabant een bijeenkomst over de invoering van lokaal geld in Tilburg. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Transition Town Tilburg en de Nachtburgemeester van Tilburg, Godelieve Engbersen.

Het invoeren van lokaal geld is een volgende stap in de richting van de lokale ‘samenredzaamheid’, die bij Transition Towns zo hoog in het vaandel staat. Overal ter wereld ontstaat het besef dat het wereldwijde financiële systeem slechts een klein groepje mensen dient en duurzame ontwikkelingen in de weg staat.
De economische crisis maakt duidelijk dat we voor ons onderling betaalverkeer niet op de beschikbaarheid van euro’s kunnen rekenen. Steeds meer mensen willen het spel van de euro’s niet meer meespelen.
Maar wat dan?

Het antwoord ligt in de ontwikkeling van geldsystemen die naast de euro functioneren.
In crisisland Griekenland rijzen de lokale munten als paddenstoelen uit de grond. Maar we hoeven geen crisis van Griekse afmetingen af te wachten. Tijdens de bijeenkomst krijgt u concrete plannen voor een lokale Tilburgse economie met eigen geld te zien, en wat u daaraan zelf kunt bijdragen.

 Programma:
* 19.30: Inleiding door Godelieve Engbersen, Nachtburgemeester/V Tilburg

* Presentatie door Sjaak Adriaanse, met de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende titel:
’10 redenen om een lokale munt te beginnen’

* Loes van Zuijlen, sociaal makelaar, vertelt deze avond iets over de door STRO geïnitieerde campagne Koop Lokaal, zie www.socialtrade.org Onlangs heeft zij zich kandidaat gesteld het Koop Lokaal Initiatief in Tilburg en Brabant Stad te promoten.
Koop Lokaal zal ook plek krijgen in het project ‘Meer dan Participatie’: een nieuw handelssysteem, waarin ruilhandel (met punten),  waarderingvoor vrijwillige inzet (met punten) en de roulatie van de Koop Lokaalmunt zullen leiden tot een duurzame- en solidaire, lokale- en regionale economie en een integraal stedelijk voedselbeleid.

Na afloop kan iedereen zich vrijblijvend inschrijven als belangstellende.
Zowel particulieren als lokale MKB-bedrijven kunnen meedoen! Omdat het verstandiger is zelf na te denken en in te grijpen dan je uit te leveren aan de beslissingen van een overheid die zelf het spoor bijster is.

via Informatie-bijeenkomst lokale munt.

Advertenties

De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen

Hoogleraar Jan Jonker inventariseerde nieuwe duurzame businessmodellen waarin het begrip waarde praktisch vertaald wordt in ‘delen, ruilen en creëren’. Naast betalen met de euro beginnen ondernemers steeds meer diensten uit te ruilen, met gesloten beurzen.

Uit een voorlopige inventarisatie komt een aantal kenmerken van het organiseren van nieuwe business modellen naar voren. De studenten van Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen komen voorlopig tot zeven punten. Ze werden vrijdag gepresenteerd voor een ‘uitverkochte’ collegezaal.

1. Een vorm van coöperatief samenwerken als centraal beginsel. Ondernemen wordt dan de kunst van het nieuwe samenwerken. Verbinden wordt in dat verband van steeds grotere waarde, sociaal en economisch.

2. Het bewust creëren van meervoudige waarde en waarden. Het gaat om het streven naar een vorm van evenwichtige waarden zoals natuur, zorg, aandacht, geld enzovoort. Onderdeel daarvan is beleving of een community bouwen rond een product, producten of dienst.

3. Geld is niet langer het enige ruilmiddel. Ook tijd, energie of zorg kunnen verdiend, ingezet of uitgewisseld worden. In het verlengde daarvan: de winst meerwaarde wordt dan verdeeld over de deelnemers.

4. Er ontstaat een economie op basis van behoeften en benutten daarvan nu en later. Om de tijdspanne tussen het nu verdienen en later nodig hebben te overbruggen, wordt gewerkt met tegoed boekjes voor bijvoorbeeld energie, voor warmte, voor groente of voor zorg.

5. Bezit eigendom van productiemiddelen staat niet langer centraal. Toegang hebben tot is mogelijk veel belangrijker. Er wordt voortaan betaald voor gebruik, niet voor bezit.

6. Er wordt commitment voor langere termijn naar elkaar uitsproken: Als ik nu de zorg verdien die ik pas over tien jaar zelf nodig heb, moet er sprake zijn van grote betrouwbaarheid in de relatie.

7. Euro’s zijn niet altijd meer nodig als ruilmiddel. Er kan ook gewerkt worden met alternatief ‘geld’, zoals tijd of punten. Experimenten lopen met deels alternatief lokaal geld, zoals bijvoorbeeld LET’s, zorgflorijnen, de Gelre, Qoin of Caire.

Veel meer hierover in het komende nummer van P+, ook met portretten van ondernemers die het nieuwe business model in de praktijk brengen.

Het onderzoek van de faculteit der managementwetenschappen werd onder andere gesponsord door de ASN Bank en de Groene Zaak. Het onderzoek is samengevat in een working Paper ‘Nieuwe Business Modellen’.

Kosten voor het volledige rapport 58 blz. bedrag 12,50, — in verzendkosten. Bestellen kan bij M. Nusi Cornelissens Faculteit Bedrijfswetenschappen, RU, em: n.cornelissens@fm.ru.nl. Graag mail sturen met NAW gegevens.

via De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen