Verslag CCIA-symposium in Hasselt, 12-11-2012

Op 12 november werd in Hasselt een symposium gehouden over het Europese project Community Currencies In Action (CCIA). Er waren ongeveer honderd deelnemers.

Het openbaar vervoer in Hasselt bleek nog steeds gratis te zijn, een nalatenschap uit 1997 van ex-burgemeester Steve Stevaert. De buschauffeur vertelde me dat in december wordt beslist of dit zo blijft.

CCIA

Het project Community Currencies In Action (CCIA) wordt gesubsidieerd vanuit het European Regional Development Fund, in het programma Interreg IVB North-West Europe. CCIA moet onder andere in verschillende EU-landen in NW-Europa werkende demonstraties van CC’s opleveren, en daarbij een grondig geteste toolkit van processen, software en andere ondersteunende structuren, waarmee organisaties (overheid en NGO) in principe zo ‘uit de doos’ aan de slag kunnen om met behulp van CC’s hun doelstellingen na te streven. Een gedetailleerde projectbeschrijving vind je hier.

Presentaties

Limburg.net is een van de grootste partners van het project. Het is nu een afvalinzamelbedrijf, dat zich enige jaren geleden met opzet heeft afgescheiden van de afvalverwerkingstak. Want, aldus voorzitter Hubert Brouns, een afvalverwerker streeft naar méér afval verwerken, en “wij willen juist dat burgers zo weinig mogelijk materiaal als afval inleveren, in plaats van het als grondstof aanbieden. Wij willen een grondstoffenbedrijf worden.”. Directeur Kris Somers vertelde dat Limburg.net al enige jaren ervaring heeft met E-portemonnee, een puntensysteem waarmee gemeenten duurzaam gedrag kunnen belonen en burgers voor min of meer duurzame beloningen kunnen sparen. Een punt van zorg bij dit programma is, dat er van de 4 miljoen uitgedeelde punten nog maar 1 miljoen verzilverd zijn. Somers benadrukt dat dergelijke systemen alleen kunnen werken als beleidsmakers én uitvoerders er achter staan.

Bernard Lietaer hield zijn bekende verhaal over de yin- en yang-kanten van geld en de diversiteit en interconnectiviteit die nodig zijn voor stabiele systemen. Hij liet dit voorafgaan door de opmerking dat hij grote verschuivingen verwacht in het monetaire stelsel, gezien 1) het verschijnen van het IMF-rapport ‘Chicago Plan Revisited‘ en 2) de recente speech van Adair Turner. “Dit zijn uitspraken alsof de paus zegt ‘Word boeddhist'”. Daar komt nog bij, aldus Lietaer, dat Wall Street Obama niet heeft gesteund bij de verkiezingen, zodat hij de handen vrij heeft.

Rob van Hilten vertelde over de rol van Qoin: het ontwikkelen van één van de bouwstenen van de CCIA-toolkit, namelijk het SME (=MKB) TradeNetwork. Stap 1 is het uitrollen van een verrekeningsnetwerk voor MKB over Europa, stap 2 het daaraan vastknopen van lokale iniatieven en programma’s.

De Engelse New Economics Foundation is bij het project betrokken als wetenschappelijk geweten, dat de resultaten op sociaal gebied verantwoord zal vaststellen. Hoe meet je bv. sociale cohesie? NEF heeft in het verleden al diverse instrumenten hiervoor ontwikkeld, zoals SROI (Social Return on Investment). Daarnaast heeft NEF natuurlijk ook veel waardevolle economisch inhoudelijke kennis. Tony Greenham riep alle aanwezigen op om zich aan de site van het project te verbinden en waar mogelijk inbreng te leveren.

Spice, een CC-organisatie in Wales, ontwikkelt met name op tijd gebaseerde social currencies. Er draaien nu 15 systemen met in totaal meer dan 300 aangesloten organisaties die de munten zowel accepteren als uitgeven. Biljetten hebben altijd een lokaal ontworpen voorkant en een generieke achterkant, waardoor ze in elke lokale Spice-economie geaccepteerd worden. Daarmee is volgens CE Becky Booth de facto al een soort ‘nationaal’ zorgsysteem à la Fureai Kippu ontstaan.

Verder waren er nog korte presentaties van de Makkie, een CC in Amsterdam-Oost, en van de Londense deelgemeente Lambeth, waarin de wijk Brixton ligt, bekend van de Brixton Pound.

Enkele parels uit het forum

In Singapore is een systeem ontwikkeld om ouderen en teenagers met elkaar in contact te brengen. De ouderen krijgen punten van de organsatie, die ze aan jongeren geven in ruil voor diensten. De jongeren kunnen de punten uitgeven aan o.a. mobiele telefoons. De punten vervallen na drie maanden en als ze worden gebruikt voor diensten door ouderen verdubbelt de waarde.

Het misverstand dat vrijwilligers niet beloond willen worden werd nog eens ontkracht. 1) Vrijwilligers kunnen hun punten wegschenken en zo dubbel goed doen. Als dit goed uitgelegd wordt verdwijnen de bezwaren. 2) Een beloning trekt nieuwe vrijwilligers aan en dit compenseert ruimschoots de enkele vrijwilliger die principieel stopt bij een beloning.

Staan CC’s de ontwikkeling van een geschenkeconomie in de weg? Antwoord: voor een geschenkeconomie is veel sociaal kapitaal en vertrouwen nodig. CC’s helpen die opbouwen. Bernard Lietaer: “Een CC is een trainingsapparaat om je sociale spieren weer te ontwikkelen.”

In St. Gallen in Zwitserland is de eerste Europese Fureai Kippu van start gegaan. Hiervoor was wel nodig dat de gemeente ook op lange termijn garant staat voor de bruikbaarheid van de punten. In Japan bestaat deze garantie niet.

Advertenties