Burgerinitiatief Ons Geld aan Tweede Kamer aangeboden

Eindelijk was het dan zover! Op 21 april 2015 konden acht vertegenwoordigers van  Burgerinitiatief Ons Geld hun voorstel aan de Tweede Kamer overhandigen. De online petitie leverde meer dan 110.000 handtekeningen op, bijna drie keer zo veel als nodig is om het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen.

Het Burgerinitiatief is een samenwerking van De Verleiders, Ad Broere en Stichting Ons Geld.

Er staan foto’s van de plechtigheid op de Facebookpagina van We Are Change Rotterdam en op die van Martijn Jeroen van der Linden.

De bal ligt nu bij het parlement!

Advertenties

29 mei in De Balie: Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven

Op 29 mei begint in De Balie in Amsterdam om 14.00 uur een symposium met het thema Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven. Het symposium wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met De Balie en ING.

Tijdens dit symposium staat het thema geldschepping centraal. Tegen de achtergrond van de financiële crisis wordt de politiek door een groeiende groep criticasters opgeroepen om verantwoordelijkheden van private banken over te hevelen naar de overheid.

Duidelijk is dat het om een belangrijk maatschappelijk vraagstuk gaat, maar ook om complexe materie. De middag is er daarom op gericht deze materie inzichtelijk te maken en aan politici te vragen waar zij staan in het debat.

Verschillende vragen zullen aan de orde komen. Hoe werkt geldschepping nu echt? Wat moeten we daar van vinden? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar we gaan ook een slag dieper. Welke veronderstellingen, normen en waarden liggen ten grondslag aan het debat over geldschepping?

Voorlopig programma:

  • Opening door Boudewijn de Bruin, econoom en ethicus aan de RUG, en Koos Timmermans, vice-voorzitter van ING Bank.
  • Dirk Bezemer, econoom bij de RUG, over hoe geldschepping precies werkt;
  • Teunis Brosens, econoom bij ING, over het bancaire perspectief;
  • Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld over de alternatieven;
  • Paneldiscussie met Tweede-Kamerleden Wouter Koolmees (D66), Arnold Merkies (SP) en bovenstaande sprekers.

Tickets zijn online verkrijgbaar.