Over Stichting CENt

CENT staat voor Complementaire Economie in het Nederlands Taalgebied. Stichting CENT bevordert binnen het Nederlands taalgebied de complementaire economie.

Wat is complementaire economie?

Complementaire economie of kortweg CE is alle economische activiteit waarbij iets anders dan gewoon geld als betaalmiddel gebruikt wordt. Met CE maak je mensen en organisaties dus minder afhankelijk van ons standaardgeld. Er zijn altijd al zéér goede redenen geweest om dat te doen, die elders op deze site uit de doeken worden gedaan. De huidige kredietcrisis laat voor de zoveelste keer zien, dat we op de beschikbaarheid van geld niet kunnen rekenen. Massaontslagen, armoede, sociale ontwrichting en uiteindelijk ook oorlog zijn daar in het verleden het gevolg van geweest. Moet dat nu weer zo gaan? Wij vinden de tijd gekomen om onze afhankelijkheid van het huidige geldsysteem te doorbreken. Complementaire betaalmiddelen vormen daar een machtig gereedschap voor en Stichting CENT heeft de kennis en contacten om dat gereedschap breed in te zetten.

CE kun je inzetten voor maatschappelijk waardevolle initiatieven die bij gebrek aan geld anders niet zouden plaatsvinden. CE buigt ook de focus op de korte termijn, die door het geldsysteem wordt afgedwongen, om naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord economisch handelen. CE-oplossingen passen daarom uitstekend in MVO-programma’s en initiatieven als Transition Towns.

Wat doet Stichting CENT?

Wij streven er naar dat CE gemeengoed wordt, zoals gezegd in het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen). Dat doen we onder andere door het ondersteunen van concrete projecten, het geven van advies en voorlichting, het (laten) doen van onderzoek en het organiseren van evenementen zoals congressen.

Stichting CENT opereert niet in een vacuüm. Er zijn in binnen- en buitenland al een groot aantal organisaties, netwerken, initiatieven en individuen die met alternatieve betaalmiddelen werken. Natuurlijk onderhouden we daarmee contact en waar mogelijk verbinden we.

Wie zijn de mensen achter Stichting CENT?

Arie van Vliet

Ik ben de voorzitter van Stichting CENt.

Remko Trompetter

Binnen de raad van bestuur houd ik mij bezig met de penningen. Daarnaast vooral met LETS in Nederland, onder andere via de site www.letscontact.nl Mijn ervaring met complementaire economie is het vijftien jaar lang coördineren van een locale LETS en ik ben nu zo’n 10 jaar landelijk vraagbaak. Daarnaast houd ik mij uiteraard ook bezig met de speerpunten van CENt, zoals de implementatie van zorgruil. Voorts werk ik in de zorg als coach van een cliëntenraad  en ben ik mediator.

  Sjaak Adriaanse

Van huis uit ben ik wiskundige/informaticus. Na mijn studie heb ik tien jaar gewerkt in Venlo. Kort na mijn verhuizing naar Roosendaal in 1996 werd ik, om mensen te leren kennen, lid van de LETSkring, die net opgericht was. Gaandeweg ging ik me steeds meer interesseren voor de achtergronden: de oorsprong van het geld en de gevolgen daarvan. Zeven jaar geleden werd bovendien mijn zoon Marijn geboren, wat me een extra impuls gaf om dingen te doen die een betere wereld nalaten. De LETS Roosendaal bestaat helaas niet meer, maar misschien is een herrijzenis op handen.

Tot februari 2014 beheerde ik de startpagina over complementaire economie, met zo’n vierhonderd links over dit onderwerp. Deze informatie staat nu op onze site.

In Stichting CENt ben ik secretaris.

Advertenties