Over stichtingcent

secretaris Stichting CENt, beheerder http://complementaire-economie.startpagina.nl

Burgerinitiatief Ons Geld aan Tweede Kamer aangeboden

Eindelijk was het dan zover! Op 21 april 2015 konden acht vertegenwoordigers van  Burgerinitiatief Ons Geld hun voorstel aan de Tweede Kamer overhandigen. De online petitie leverde meer dan 110.000 handtekeningen op, bijna drie keer zo veel als nodig is om het onderwerp op de agenda van de Kamer te krijgen.

Het Burgerinitiatief is een samenwerking van De Verleiders, Ad Broere en Stichting Ons Geld.

Er staan foto’s van de plechtigheid op de Facebookpagina van We Are Change Rotterdam en op die van Martijn Jeroen van der Linden.

De bal ligt nu bij het parlement!

Advertenties

29 mei in De Balie: Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven

Op 29 mei begint in De Balie in Amsterdam om 14.00 uur een symposium met het thema Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven. Het symposium wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met De Balie en ING.

Tijdens dit symposium staat het thema geldschepping centraal. Tegen de achtergrond van de financiële crisis wordt de politiek door een groeiende groep criticasters opgeroepen om verantwoordelijkheden van private banken over te hevelen naar de overheid.

Duidelijk is dat het om een belangrijk maatschappelijk vraagstuk gaat, maar ook om complexe materie. De middag is er daarom op gericht deze materie inzichtelijk te maken en aan politici te vragen waar zij staan in het debat.

Verschillende vragen zullen aan de orde komen. Hoe werkt geldschepping nu echt? Wat moeten we daar van vinden? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar we gaan ook een slag dieper. Welke veronderstellingen, normen en waarden liggen ten grondslag aan het debat over geldschepping?

Voorlopig programma:

  • Opening door Boudewijn de Bruin, econoom en ethicus aan de RUG, en Koos Timmermans, vice-voorzitter van ING Bank.
  • Dirk Bezemer, econoom bij de RUG, over hoe geldschepping precies werkt;
  • Teunis Brosens, econoom bij ING, over het bancaire perspectief;
  • Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld over de alternatieven;
  • Paneldiscussie met Tweede-Kamerleden Wouter Koolmees (D66), Arnold Merkies (SP) en bovenstaande sprekers.

Tickets zijn online verkrijgbaar.

Door de bank genomen. Op het toneel.

Het toneelstuk over het financiële systeem, met de niets aan de verbeelding overlatende titel ‘Door de bank genomen’, veroorzaakt veel ophef.

Acteurs zijn o.a. Pierre Bokma, Victor Löw en George van Houts. Deze laatste vertelt in DWDD (vanaf 38 min) over de BIS (Matthijs: ‘nog nooit van gehoord’), over Positive Money, Ons Geld en Ad Broere. ‘De klinkers moeten uit de straten!

George van Houts, de auteur van Door de bank genomen, wil vanaf april volgend jaar oproepen tot een hypotheekstaking.

Zie ook de site over dit toneelstuk, met speellijst.

Rotterdamse Dam boert goed

Het gaat goed met de Rotterdamse munt Dam (De Alternatieve Munt). Halverwege dit jaar werd de driehonderdste Damrekeninghouder binnengehaald.

Dam is een online handelsplatform voor Rotterdamse ondernemers en ondernemende Rotterdammers. In plaats van in euro’s verhandelen de ondernemers diensten en producten in Dam.

Onlangs is de nieuwe versie van de Dam app gepresenteerd. Deze werkt op alle moderne smartphones en tablets en onthoudt rekeningnummer en wachtwoord. Bijzonderheid: de nieuwe versie is helemaal binnen het netwerk voor Dam ontwikkeld.

Ondanks alle inspanningen om zoveel mogelijk alles wat nodig is binnen het netwerk af te rekenen kost het in stand houden van Dam als systeem nog steeds circa 3.500 euro per jaar. Daarom is er de mogelijkheid om Vriend van Dam te worden.

Debat in UK over geldschepping

Op 20 november 2014 vond in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 170 jaar een parlementair debat plaats over geldschepping. Het is te bekijken via internet.

De aanwezige leden van het parlement erkenden dat de kennis onder politici over dit onderwerp schromelijk tekortschiet.

Tegenstribbelende opmerkingen kwamen vooral van Andrea Leadsom, Economic Secretary to the Treasury. Ben Dyson van Positive Money maakte daar achteraf echter korte metten mee.

Wanneer volgt Nederland?

Basisinkomen sterk in de belangstelling

In Nederland is al jaren de Vereniging Basisinkomen actief. Maar de recente belangstelling is nieuw. Het gegeven dat robots en computers zo langzamerhand wel heel veel banen overbodig maken, ook in de witteboordensector, wakkert de vrees aan voor een maatschappij waarin erg weinig mensen heel veel geld verdienen, en de rest heel weinig, met niets ertussenin.

Het basisinkomen krijgt veel publiciteit door de inspanningen van Rutger Bregman. Hij schreef onder andere in De Correspondent het artikel Waarom we iedereen gratis geld moeten geven en het boek Gratis geld voor iedereen. En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen.

Ook VPRO’s Tegenlicht wijdde een uitzending aan het basisinkomen, onder de titel Gratis geld.

Verslag CCIA-symposium in Hasselt, 12-11-2012

Op 12 november werd in Hasselt een symposium gehouden over het Europese project Community Currencies In Action (CCIA). Er waren ongeveer honderd deelnemers.

Het openbaar vervoer in Hasselt bleek nog steeds gratis te zijn, een nalatenschap uit 1997 van ex-burgemeester Steve Stevaert. De buschauffeur vertelde me dat in december wordt beslist of dit zo blijft.

CCIA

Het project Community Currencies In Action (CCIA) wordt gesubsidieerd vanuit het European Regional Development Fund, in het programma Interreg IVB North-West Europe. CCIA moet onder andere in verschillende EU-landen in NW-Europa werkende demonstraties van CC’s opleveren, en daarbij een grondig geteste toolkit van processen, software en andere ondersteunende structuren, waarmee organisaties (overheid en NGO) in principe zo ‘uit de doos’ aan de slag kunnen om met behulp van CC’s hun doelstellingen na te streven. Een gedetailleerde projectbeschrijving vind je hier.

Presentaties

Limburg.net is een van de grootste partners van het project. Het is nu een afvalinzamelbedrijf, dat zich enige jaren geleden met opzet heeft afgescheiden van de afvalverwerkingstak. Want, aldus voorzitter Hubert Brouns, een afvalverwerker streeft naar méér afval verwerken, en “wij willen juist dat burgers zo weinig mogelijk materiaal als afval inleveren, in plaats van het als grondstof aanbieden. Wij willen een grondstoffenbedrijf worden.”. Directeur Kris Somers vertelde dat Limburg.net al enige jaren ervaring heeft met E-portemonnee, een puntensysteem waarmee gemeenten duurzaam gedrag kunnen belonen en burgers voor min of meer duurzame beloningen kunnen sparen. Een punt van zorg bij dit programma is, dat er van de 4 miljoen uitgedeelde punten nog maar 1 miljoen verzilverd zijn. Somers benadrukt dat dergelijke systemen alleen kunnen werken als beleidsmakers én uitvoerders er achter staan.

Bernard Lietaer hield zijn bekende verhaal over de yin- en yang-kanten van geld en de diversiteit en interconnectiviteit die nodig zijn voor stabiele systemen. Hij liet dit voorafgaan door de opmerking dat hij grote verschuivingen verwacht in het monetaire stelsel, gezien 1) het verschijnen van het IMF-rapport ‘Chicago Plan Revisited‘ en 2) de recente speech van Adair Turner. “Dit zijn uitspraken alsof de paus zegt ‘Word boeddhist'”. Daar komt nog bij, aldus Lietaer, dat Wall Street Obama niet heeft gesteund bij de verkiezingen, zodat hij de handen vrij heeft.

Rob van Hilten vertelde over de rol van Qoin: het ontwikkelen van één van de bouwstenen van de CCIA-toolkit, namelijk het SME (=MKB) TradeNetwork. Stap 1 is het uitrollen van een verrekeningsnetwerk voor MKB over Europa, stap 2 het daaraan vastknopen van lokale iniatieven en programma’s.

De Engelse New Economics Foundation is bij het project betrokken als wetenschappelijk geweten, dat de resultaten op sociaal gebied verantwoord zal vaststellen. Hoe meet je bv. sociale cohesie? NEF heeft in het verleden al diverse instrumenten hiervoor ontwikkeld, zoals SROI (Social Return on Investment). Daarnaast heeft NEF natuurlijk ook veel waardevolle economisch inhoudelijke kennis. Tony Greenham riep alle aanwezigen op om zich aan de site van het project te verbinden en waar mogelijk inbreng te leveren.

Spice, een CC-organisatie in Wales, ontwikkelt met name op tijd gebaseerde social currencies. Er draaien nu 15 systemen met in totaal meer dan 300 aangesloten organisaties die de munten zowel accepteren als uitgeven. Biljetten hebben altijd een lokaal ontworpen voorkant en een generieke achterkant, waardoor ze in elke lokale Spice-economie geaccepteerd worden. Daarmee is volgens CE Becky Booth de facto al een soort ‘nationaal’ zorgsysteem à la Fureai Kippu ontstaan.

Verder waren er nog korte presentaties van de Makkie, een CC in Amsterdam-Oost, en van de Londense deelgemeente Lambeth, waarin de wijk Brixton ligt, bekend van de Brixton Pound.

Enkele parels uit het forum

In Singapore is een systeem ontwikkeld om ouderen en teenagers met elkaar in contact te brengen. De ouderen krijgen punten van de organsatie, die ze aan jongeren geven in ruil voor diensten. De jongeren kunnen de punten uitgeven aan o.a. mobiele telefoons. De punten vervallen na drie maanden en als ze worden gebruikt voor diensten door ouderen verdubbelt de waarde.

Het misverstand dat vrijwilligers niet beloond willen worden werd nog eens ontkracht. 1) Vrijwilligers kunnen hun punten wegschenken en zo dubbel goed doen. Als dit goed uitgelegd wordt verdwijnen de bezwaren. 2) Een beloning trekt nieuwe vrijwilligers aan en dit compenseert ruimschoots de enkele vrijwilliger die principieel stopt bij een beloning.

Staan CC’s de ontwikkeling van een geschenkeconomie in de weg? Antwoord: voor een geschenkeconomie is veel sociaal kapitaal en vertrouwen nodig. CC’s helpen die opbouwen. Bernard Lietaer: “Een CC is een trainingsapparaat om je sociale spieren weer te ontwikkelen.”

In St. Gallen in Zwitserland is de eerste Europese Fureai Kippu van start gegaan. Hiervoor was wel nodig dat de gemeente ook op lange termijn garant staat voor de bruikbaarheid van de punten. In Japan bestaat deze garantie niet.