Informatie-bijeenkomst lokale munt

26 juni 2012 vanaf 19:30 uur in Natuurmuseum Brabant

Op dinsdag 26 juni is er in filmzaal van het Natuurmuseum Brabant een bijeenkomst over de invoering van lokaal geld in Tilburg. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Transition Town Tilburg en de Nachtburgemeester van Tilburg, Godelieve Engbersen.

Het invoeren van lokaal geld is een volgende stap in de richting van de lokale ‘samenredzaamheid’, die bij Transition Towns zo hoog in het vaandel staat. Overal ter wereld ontstaat het besef dat het wereldwijde financiële systeem slechts een klein groepje mensen dient en duurzame ontwikkelingen in de weg staat.
De economische crisis maakt duidelijk dat we voor ons onderling betaalverkeer niet op de beschikbaarheid van euro’s kunnen rekenen. Steeds meer mensen willen het spel van de euro’s niet meer meespelen.
Maar wat dan?

Het antwoord ligt in de ontwikkeling van geldsystemen die naast de euro functioneren.
In crisisland Griekenland rijzen de lokale munten als paddenstoelen uit de grond. Maar we hoeven geen crisis van Griekse afmetingen af te wachten. Tijdens de bijeenkomst krijgt u concrete plannen voor een lokale Tilburgse economie met eigen geld te zien, en wat u daaraan zelf kunt bijdragen.

 Programma:
* 19.30: Inleiding door Godelieve Engbersen, Nachtburgemeester/V Tilburg

* Presentatie door Sjaak Adriaanse, met de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende titel:
’10 redenen om een lokale munt te beginnen’

* Loes van Zuijlen, sociaal makelaar, vertelt deze avond iets over de door STRO geïnitieerde campagne Koop Lokaal, zie www.socialtrade.org Onlangs heeft zij zich kandidaat gesteld het Koop Lokaal Initiatief in Tilburg en Brabant Stad te promoten.
Koop Lokaal zal ook plek krijgen in het project ‘Meer dan Participatie’: een nieuw handelssysteem, waarin ruilhandel (met punten),  waarderingvoor vrijwillige inzet (met punten) en de roulatie van de Koop Lokaalmunt zullen leiden tot een duurzame- en solidaire, lokale- en regionale economie en een integraal stedelijk voedselbeleid.

Na afloop kan iedereen zich vrijblijvend inschrijven als belangstellende.
Zowel particulieren als lokale MKB-bedrijven kunnen meedoen! Omdat het verstandiger is zelf na te denken en in te grijpen dan je uit te leveren aan de beslissingen van een overheid die zelf het spoor bijster is.

via Informatie-bijeenkomst lokale munt.

Advertenties

De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen

Hoogleraar Jan Jonker inventariseerde nieuwe duurzame businessmodellen waarin het begrip waarde praktisch vertaald wordt in ‘delen, ruilen en creëren’. Naast betalen met de euro beginnen ondernemers steeds meer diensten uit te ruilen, met gesloten beurzen.

Uit een voorlopige inventarisatie komt een aantal kenmerken van het organiseren van nieuwe business modellen naar voren. De studenten van Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen komen voorlopig tot zeven punten. Ze werden vrijdag gepresenteerd voor een ‘uitverkochte’ collegezaal.

1. Een vorm van coöperatief samenwerken als centraal beginsel. Ondernemen wordt dan de kunst van het nieuwe samenwerken. Verbinden wordt in dat verband van steeds grotere waarde, sociaal en economisch.

2. Het bewust creëren van meervoudige waarde en waarden. Het gaat om het streven naar een vorm van evenwichtige waarden zoals natuur, zorg, aandacht, geld enzovoort. Onderdeel daarvan is beleving of een community bouwen rond een product, producten of dienst.

3. Geld is niet langer het enige ruilmiddel. Ook tijd, energie of zorg kunnen verdiend, ingezet of uitgewisseld worden. In het verlengde daarvan: de winst meerwaarde wordt dan verdeeld over de deelnemers.

4. Er ontstaat een economie op basis van behoeften en benutten daarvan nu en later. Om de tijdspanne tussen het nu verdienen en later nodig hebben te overbruggen, wordt gewerkt met tegoed boekjes voor bijvoorbeeld energie, voor warmte, voor groente of voor zorg.

5. Bezit eigendom van productiemiddelen staat niet langer centraal. Toegang hebben tot is mogelijk veel belangrijker. Er wordt voortaan betaald voor gebruik, niet voor bezit.

6. Er wordt commitment voor langere termijn naar elkaar uitsproken: Als ik nu de zorg verdien die ik pas over tien jaar zelf nodig heb, moet er sprake zijn van grote betrouwbaarheid in de relatie.

7. Euro’s zijn niet altijd meer nodig als ruilmiddel. Er kan ook gewerkt worden met alternatief ‘geld’, zoals tijd of punten. Experimenten lopen met deels alternatief lokaal geld, zoals bijvoorbeeld LET’s, zorgflorijnen, de Gelre, Qoin of Caire.

Veel meer hierover in het komende nummer van P+, ook met portretten van ondernemers die het nieuwe business model in de praktijk brengen.

Het onderzoek van de faculteit der managementwetenschappen werd onder andere gesponsord door de ASN Bank en de Groene Zaak. Het onderzoek is samengevat in een working Paper ‘Nieuwe Business Modellen’.

Kosten voor het volledige rapport 58 blz. bedrag 12,50, — in verzendkosten. Bestellen kan bij M. Nusi Cornelissens Faculteit Bedrijfswetenschappen, RU, em: n.cornelissens@fm.ru.nl. Graag mail sturen met NAW gegevens.

via De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen

Sensible Money

De steeds invloedrijker wordende Britse organisatie Positive Money heeft een Iers zusje gekregen: Sensible Money. Van de homepage:

”        Sensible Money is an economic think-tank exploring solutions to the debt crisis.         

 

        There are many ways to run an economy and perhaps the worst is the one we have today. The root cause of the debt crisis can be found by analysing where money comes from.

 

        We’re proposing a system which should work much better almost all of the time. It should provide an adequate supply of money to help us trade. And if we look after the money supply, unemployment will look after itself.”

Anders betalen begint met anders denken – Verslag, presentaties, breakoutsessies en een filmpje | LvDO

Onder de titel Anders betalen begint met anders denken vond dinsdag 17 januari het druk bezochte congres over community currencies plaats dat LvDO in samenwerking met Qoin organiseerde. Cees van Straten namens LvDO: ‘Het is hoog tijd voor een frisse blik op ons financieel economisch systeem. Een systeem met meerdere lokale valuta – community currencies – zoals de Brixton Pound, is diverser en dus robuuster. Bovendien bieden alternatieve betalingsmiddelen de mogelijkheid om gemeenschappen daadwerkelijk bij maatschappelijke vraagstukken te betrekken.’

via Anders betalen begint met anders denken – Verslag, presentaties, breakoutsessies en een filmpje | LvDO.

Geld draait de wereld door – Debat & programma – De Rode Hoed

Kansen en oplossingen voor de doorbraak van een groene en eerlijke economie

De jaarlijkse conferentie van Platform DSE is deze keer geheel gewijd aan de financiële sector en de crisis. Met inspirerende verhalen van onder andere Bernard Lietaer en Francine Mestrum

Met scherpe analyses van de onderliggende problemen. En met een keur aan praktische oplossingen.

De ochtend wordt voornamelijk besteed aan het schetsen van de huidige stand van zaken van de economie en aanwijzen van de grootste problemen en de verantwoordelijken daarvoor. In de middag komen ‘fundamentele deel-oplossingen’ aan bod, zoals regulering van banken en financiële markten, herziening van belastingen, duurzame investeringen, anders lobbyen en de rol en kansen van regionale valuta.

Deelname kost 15,- /50,- /100,- euro al naar gelang inkomen en positie inclusief servicekosten. De toegangskaarten zijn inclusief twee consumpties.

via Geld draait de wereld door – Debat & programma – De Rode Hoed.

Anders betalen begint met anders denken

Verslag, presentaties, breakoutsessies en een filmpje

Onder de titel Anders betalen begint met anders denken vond dinsdag 17 januari het druk bezochte congres over community currencies plaats dat LvDO in samenwerking met Qoin organiseerde. Cees van Straten namens LvDO: ‘Het is hoog tijd voor een frisse blik op ons financieel economisch systeem. Een systeem met meerdere lokale valuta – community currencies – zoals de Brixton Pound, is diverser en dus robuuster. Bovendien bieden alternatieve betalingsmiddelen de mogelijkheid om gemeenschappen daadwerkelijk bij maatschappelijke vraagstukken te betrekken.’

via Anders betalen begint met anders denken – Verslag, presentaties, breakoutsessies en een filmpje | LvDO.

Muntuit » ‘New Money for a New World’ nieuw boek B. Lietaer en S. Belgin

Echte verandering is nu mogelijk!Herstel van het milieu, zinvol werk voor iedereen, fundamentele problemen van stad en platteland aanpakken in het noorden en het zuiden, kortom een betere wereld waar alle leven wel bij vaart. Is dit alleen een idealistische droom? B. Lietaer en S. Belgin tonen aan hoe we dit hier en nu op een pragmatische manier kunnen realiseren. Een te weinig onderzochte oorzaak van vele problemen waar we vandaag voor staan​​ is het monopolie van onze eeuwen oude monetaire systeem. Dit boek biedt vele voorbeelden die nu beschikbaar zijn om de huidige trend naar mondiale zelfvernietiging te stoppen. Veel van de aangereikte oplossingen zijn meer dan theorie. Gemeenschappen in de hele wereld hebben hiermee al succesvol uiteenlopende problemen aangepakt. Dit zonder extra belastingen te heffen, of herverdeling van de rijkdom, en onafhankelijk van het initiatief van gevestigde organisaties. In tegendeel zijn veel zaken gerealiseerd door een andere en slimme aanpak van ons geldsysteem. Met een grondige andere aanpak wordt alles mogelijk. Het boek kan in de VS bij Qiterra press besteld worden

via Muntuit » ‘New Money for a New World’ nieuw boek B. Lietaer en S. Belgin.